Mediacje podczas rozwodu - ostania szansa na uratowanie małżeństwa
Prawo cywilne i prawo rodzinne

Jak wyglądają mediacje przy rozwodzie?

Nie każde małżeństwo okazuje się być w praktyce szczęśliwe, niekiedy dochodzi więc do spraw rozwodowych. Wtedy też jednak Sąd może postanowić o tym, iż para małżeńska zostanie skierowana na tzw. mediacje. Mediacja to nic innego jak specjalistyczny proces, który ma na celu załagodzenie konfliktów pomiędzy zwaśnionymi stronami. Służy on do tego, aby rozwiązać wszelkie problemy, podjąć pewne kroki, które mają na celu poprawę sytuacji w danym małżeństwie. Jest to jedna z ostatnich opcji na uratowanie małżeństwa.

Sąd decyduje się na taki krok, gdy podczas spraw rozwodowych zauważy, że pożycie małżeńskie jednak nie do końca się rozpadło. Podczas mediacji najważniejsze jest to, aby obie strony słuchały się nawzajem, dodatkowo mogą się one wtedy swobodnie wypowiedzieć i mówić, co im konkretnie leży na sercu, jaki mają żal do współmałżonka.

Rozwiązywanie spornych kwestii

Często jednak mediator nie jest w stanie wpłynąć na ostateczną decyzję współmałżonków, ale takie mediacje spełniają kilka podstawowych funkcji. Przede wszystkim dzięki nim można również rozwiązać wszelkie kwestie sporne pomiędzy pokłóconymi ze sobą stronami. Mowa tutaj np. o podziale majątku, opiece nad dziećmi, spotkaniach z dziećmi, itd. Jak widać wyraźnie mediator jest potrzebny w wielu przypadkach, ponieważ często strony nie są w stanie osiągnąć między sobą porozumienia, a lepiej takie sprawy załatwić polubownie, dla dobra siebie samych oraz dla dzieci. Mediacje zwykle przeprowadzane są w spokojnej atmosferze, mediator musi mieć nad nimi kontrolę. To on decyduje kto w danym momencie mówi, oddaje głos zainteresowanym, dyskutuje się wtedy na wiele poważnych tematów, aby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie zaistniałego problemu.

Protokoły ze spotkań

Mediator sądowy ma za zadanie sporządzać protokoły ze spotkań do wglądu Sądu, aby można było przeanalizować je bardzo dokładnie. Wtedy na podstawie takich protokołów można podjąć jakieś wiążące decyzje, więc nic dziwnego, że wypełniane są one w bardzo staranny sposób. Mediatorem muszą być osoby wykwalifikowane, cierpliwe oraz spokojne. Muszą one być obiektywne, otworzyć się na potrzeby zainteresowanych osób oraz na ich problemy, których absolutnie nie można lekceważyć. W niektórych przypadkach dzięki takim mediacjom udało się uratować małżeństwo, jednak wiele zależy tutaj od nastawienia zainteresowanych stron. Jeśli będzie ono wrogie lub lekceważące, to wtedy istnieje duża szansa na to, iż mediacje sądowe nie przyniosą spodziewanych rezultatów i zakończą się fiaskiem.