Prawo rodzinne i opiekuńcze w pigułce
Prawo cywilne i prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze w pigułce

Prawo rodzinne i opiekuńcze to jedna z najbardziej popularnych gałęzi prawa w Polsce. Jak sama nazwa wskazuje prawo to reguluje wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem rodziny i opieką nad poszczególnymi jej członkami. Sprawy te są niezwykle poważne, ponieważ często dotyczą całej rodziny, jej losów i dalszego funkcjonowania, dlatego Sąd musi działać w tego typu sprawach przemyślanie i rozważnie.

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego regulowane są stosunki zarówno pomiędzy członkami rodziny, jak i pomiędzy członkami i osobami trzecimi. Mogą one dotyczyć zakresu majątkowego oraz niemajątkowego. Wiele takich spraw rozpatrywanych jest w Sądach, np. podczas postępowań rozwodowych, czy też wtedy, gdy Sąd musi ustalić, kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi, gdy zajdzie taka konieczność.

Podstawowe zasady prawa rodzinnego

Prawo rodzinne cechuje się kilkoma podstawowymi zasadami. Pierwsza zasada związana jest ściśle ze wszystkimi najważniejszymi stosunkami rodzinnymi (mowa tutaj np. o sprawach związanych z małżeństwami, oceną ich trwałości, itd.). Druga zasada tyczy się zasad ogólnych. Ważne jest to, aby podczas rozpatrywania takich spraw kierować się w pierwszej kolejności dobrem dziecka, a także szczególnie chronić całą rodzinę. Dzięki temu istnieje bardzo duża szansa na to, iż większość tego typu spraw będzie rozpatrywanych pozytywnie przed Sądem, a rodzina będzie w stanie dalej prawidłowo funkcjonować jeszcze przez bardzo długi czas. Prawo rodzinne i opiekuńcze regulowane jest głównie przez Kodek Rodzinny i Opiekuńczy, w którym dokładnie opisane zostały poszczególne stosunki rodzinne, na których należy się opierać, a więc są to np. małżeństwo, pokrewieństwo oraz opieka i kuratela.

Stosunki między rodzicami a dziećmi

W prawie rodzinnym oraz opiekuńczym bardzo dużo miejsca poświęca się przede wszystkim szeroko rozwiniętym stosunkom pomiędzy rodzicami a dziećmi. Jak wiadomo rozpatrywane mogą być one na wiele sposobów, ale Sąd ma za zadanie dokładnie zbadać wszystkie sprawy rodzinne z udziałem dzieci, tak aby nie zostały one pokrzywdzone przez wyrok sądowy. Ważne jest więc np. to, aby prawidłowo oceniać sytuację, gdy będzie ustalało się kto dostanie prawo opieki nad dziećmi, jak wysokie będą alimenty na dziecko, czy małżeństwo faktycznie powinno się rozpaść ze względu na trwały rozpad pożycia małżeńskiego, itd. Jak widać wyraźnie z prawem rodzinnym i opiekuńczym związanych jest wiele różnorodnych zasad oraz stosunków, a Sąd musi ich przestrzegać kierując się w swoich działaniach Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym.