Prawo spadkowe
Prawo cywilne i prawo rodzinne

Prawo spadkowe i postępowanie spadkowe w Warszawie

Warto wiedzieć, że według przepisów kodeksu cywilnego nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego. Występują jednak przypadki, w których osoba zainteresowana musi wykazać, że jest spadkobiercą. Przykładem jest sytuacja, gdy osoba planuje wpisać siebie jako właściciela nieruchomości, która została odziedziczona po zmarłym do odpowiedniej księgi wieczystej.

Etapy postępowania spadkowego

Pierwszym etapem jest postępowanie dotyczące stwierdzenia nabycie spadku, gdzie stwierdzony zostaje tylko i wyłącznie krąg spadkobierców, a także udziały w dziedziczeniu przez poszczególne osoby. Kolejnym etapem jest tzw. dział spadku, gdzie poszczególne przedmioty, które wchodzą w skład danego spadku zostają przydzielone odpowiednim osobom. 

Ustalenie nabycia spadku może być wykonane przy pomocy adwokata od prawa cywilnego przed sądem albo notariuszem. Warto wiedzieć, że u notariusza jest możliwość doprowadzenia sprawy do końca szybciej tylko w przypadku, gdy spadkobiercy zdecydują się złożyć zgodny wniosek dotyczący sporządzenia aktu poświadczającego dziedziczenie. Notariusza można oczywiście wybrać z dowolnej kancelarii notarialnej. 

Postępowanie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku musi być przeprowadzone przy udziale sądu znajdującego się najbliżej ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Warto jednak wiedzieć, że gdy złożymy wniosek w nieodpowiednim sądzie zostanie on przekazany do właściwego. W momencie uzyskania prawomocnego postanowienia dotyczącego potwierdzenia spadku lub aktu poświadczającego dziedziczenie można przystąpić do kolejnego etapu – działu spadku. 

Można wystąpić o dział spadku nawet po 10 latach od śmierci spadkodawcy, ponieważ prawo w tej kwestii nie przedawnia się. Podobnie ja w pierwszym etapie procedury spadkowej notariusz dokonuje sporządzenia umowy dotyczącej działu spadku tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest zgodność co do podziału majątku wśród spadkobierców.

Sąd przeprowadzi postępowanie o dział spadku nie tylko wtedy, gdy wystąpi zgodność spadkobierców co do podziału, ale także w momencie wystąpienia pomiędzy nimi konfliktu. Warto wiedzieć, że w każdym z wymienionych przypadków rolą spadkobiercy jest przedstawienie projektu dotyczącego podziału spadku. Sąd oraz notariusz nie dokonają tego za  spadkobiercę.

Przykładem może być sytuacja, gdzie wniosek o dział spadku wskaże na przyznanie spadku tylko jednemu spadkobiercy z jednoczesnym obowiązkiem spłaty przez niego pozostałych spadkobierców lub przyznanie spadkobiercą różnych składników majątku np. jednemu spadkobiercy nieruchomości, a drugiemu działkę budowlaną.

W przypadku sporu pomiędzy spadkobiercami dotyczącego podziału spadku sąd rozstrzygnie sprawę według swojego uznania, ale bierze pod uwagę najlepszy podział składników majątkowych. Oczywiście każda ze stron ma prawo odwołać się od orzeczenia wydanego przez sąd.

Należy dodać, że przeprowadzanie postępowania o dział spadku nie będzie potrzebne w przypadku, gdy spadkobiercą jest tylko jedna osoba. W takiej sytuacji wystarczy jedynie przeprowadzenie postępowania potwierdzającego nabycie spadku. 

Więcej informacji na temat prawa i postępowania spadkowego mogą Państwo uzyskać od krakowskiego adwokata od prawa rodzinnego.