Rozwód a podział majątku
Prawo cywilne i prawo rodzinne

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Sprawy rozwodowe bardzo często są skomplikowane. Trzeba jednak sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku między byłymi współmałżonkami. Z reguły nie ma to większego wpływu na podział majątku, gdyż dzielony jest on zazwyczaj po połowie. Istnieją jednak pewne odstępstwa od tej reguły, kiedy ktoś np. może dostać większą część majątku, a druga ze stron mniejszą.

Warto w tym przypadku podkreślić przede wszystkim to, że sprawa tyczy się całego majątku. Nie można więc zażyczyć sobie przed Sądem tego, iż chce się mieć większy udział w pewnym elemencie, np. przejąć cały samochód. Często nierówny podział majątku ma miejsce wtedy, gdy w rażący sposób jedna ze stron nie przykłada się do procesu powstawania majątku wspólnego.

Wina na tle finansowym

Sąd nierówny podział majątku może rozważyć dopiero wtedy, gdy wina jednego z małżonków miała miejsce na tle finansowym. Raczej mało istotne jest więc np. to, czy dana osoba kogoś zdradzała, ważne jest tylko to, czy miało to istotny wpływ na sytuację finansową w związku. Sąd może wydać decyzję o tym, że do rozwodu doszło np. z winy jednego małżonka, ponieważ uzależnił się on od hazardu, czy też alkoholu i na to wydawał ogromną część wspólnego majątku. To samo tyczy się sytuacji, która ma miejsce podczas separacji. Wtedy obydwie strony mogą nadal korzystać ze wspólnego majątku, a gdy jedna ze stron wyda go wyłącznie na swoje potrzeby przed Sądem może być stwierdzona wina na tle finansowym. Wtedy też takie osoby mogą spodziewać się tego, że przy podziale majątku zostanie to odnotowane i podział będzie nierówny.

Ukrywanie wynagrodzenia

Często dochodzi również do sytuacji, kiedy współmałżonek ukrywa swoje wynagrodzenie, dlatego też jedna ze stron nie przyczynia się do powstawania majątku wspólnego. Takie sytuacje w małżeństwie w opinii Sądu są zabronione, dlatego jeśli do nich dojdzie, to podział majątku również może być nierówny. Niekiedy zdarza się też tak, że Sąd kieruje się innymi ważnymi powodami, trudno jest jednak określić jakie mają to być powody. W takich sytuacjach również może mieć miejsce nierówny podział majątku, chociaż zwykle nie powinno się podejmować takich decyzji na niekorzyść jednej ze stron, gdy nie można jej w danym zakresie przypisać całej winy. Jak widać są to kwestie dość skomplikowane, w zdecydowanej większości przypadków przy rozpadzie małżeństwa Sądy decydują się jednak na równy podział majątku, tak aby żadna ze stron nie była pokrzywdzona. Jest to sprawiedliwe rozwiązanie, choć nie każde małżeństwo jest takie samo.