Prokurator
Prawo Karne

Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym

Niekiedy w życiu człowieka może dojść do bardzo zaskakujących sytuacji, kiedy to ma się różnego rodzaju problemy związane z nieprzestrzeganiem prawa. Wtedy też mogą grozić zainteresowanym poważne konsekwencje, a przede wszystkim proces karny. Warto jednak pamiętać o tym, że dopóki osoba podejrzana nie zostanie skazana jest niewinna, dlatego tę winę należy danej osobie udowodnić.

Do tego momentu podejrzanego obejmuje zasada domniemania niewinności, która od bardzo dawna występuje w polskim procesie karnym. Zaczerpnięta została ona jeszcze z prawa rzymskiego. Z racji tego to oskarżyciel musi dołożyć wszelkich starań ku temu, aby zdobyć przed sądem niepodważalne dowody na winę oskarżonego. Czasami jest to bardzo trudne w realizacji, jednak gdy wina jest bezsprzeczna, to o takie dowody nie jest trudno.

Domniemanie niewinności a reakcje społeczne

Często jednak taka zasada budzi sporo kontrowersji wśród polskiego społeczeństwa. Przede wszystkim mowa tutaj o bardzo ciężkich przestępstwach, takich jak gwałt, morderstwo, czy też czyny pedofilskie. Społeczeństwo w wielu przypadkach od razu wydaje własny osąd, co do osoby podejrzanej, co jednak nie jest zbyt dobrym posunięciem, ponieważ nie zawsze osoba najbardziej podejrzana jest sprawcą przestępstwa. Właśnie w takich sytuacjach należy kierować się zasadą domniemania niewinności, każda osoba ma prawo do obrony oraz do skorzystania z pomocy prawnika, dzięki któremu może udowodnić przed sądem swoją niewinność. Wobec tej zasady każdy obywatel zamieszkujący teren Polski jest uczciwy chyba, że zebrane zostaną dowody na to, że taka osoba w swoim życiu postępowała nieuczciwe. W takiej sytuacji proces karny może doprowadzić do tego, iż oskarżony trafi na długie lata do więzienia.

Obiektywne badanie winy

Najważniejszym elementem związanym z prawidłowym obowiązywaniem zasady domniemania niewinności w polskim procesie karnym jest to, aby badanie winy oskarżonego było obiektywne. Muszą więc pracować nad tym osoby niezawisłe, postronne, które nie będą kierować się w swoim postępowaniu sympatiami oraz antypatiami. Do oskarżonego należy być nastawionym neutralnie, nie można z góry wydawać wyroku, ponieważ jest to wbrew obowiązującej zasadzie domniemania niewinności, na którą w dowolnym momencie oskarżony może się powołać. Z tego też wynika, że obrońca oskarżonej osoby nie musi niczego udowadniać przed sądem, ponieważ to wina musi zostać udowodniona przez oskarżyciela, jednak zdecydowanie lepiej jest przedstawić dowody na niewinność swojego klienta, aby szybciej zakończyć sprawę.